The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6275 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Rom

6.12.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Andersen reads aloud from Agnete and the Merman to Thorvaldsen and other artists. Thorvaldsen, who arrived very early, encourages the poet during the reading.

Til om Aftenen Klokken 6 havde Thorvaldsen mældt sig for endnu engang at høre min Agnete,
jeg gik hjem lidt over 5 for at være tidsnok, men da jeg kom ind i Værelset, sad allerede den Gamle der, havde faaet Lys tændt og læste i en Bog, han havde glemt Tiden og vilde da heller komme for tidlig sagde han, de øvrige Danske som endnu ikke kjendte Digtet, var først indbudet til Klokken 6,
vi maatte da ene tilbringe denne Time, siden kom Bissen, Petsholdt, Koop og Berg fra Norge. Hertz sad tæt ved mig, jeg følte mig særdeles geneert, følte at jeg læste det slet, thi jeg tænkte alle Øieblikke, hvad mon han tænker; jeg jog afsted i Galop. Thorvaldsen sad med det alvorlige kloge Ansigt og hørte opmærksomt, og naar jeg saae paa ham tilnikkede han mig Bifald; han gjør meget af Agnette; Hertz yttrede ikke et Ord, hverken for eller imod. –

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 246, l. 21 – p. 247, l. 7.

Subjects
Characterizations of Thorvaldsen · Artistic Environment in Rome · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
H.W. Bissen · Henrik Hertz · Andreas Ludvig Koop · Fritz Petzholdt · Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.11.2016 Print