6.12.1833

Afsender

H.C. Andersen

Afsendersted

Rom

Modtager

H.C. Andersen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

H.C. Andersen læser højt af Agnete og Havmanden for Thorvaldsen og andre kunstnere. Thorvaldsen, der var kommet i meget god tid til oplæsningen, anerkender og opmuntrer digteren under læsningen.

Dokument

Til om Aftenen Klokken 6 havde Thorvaldsen mældt sig for endnu engang at høre min AgneteI,
jeg gik hjem lidt over 5 for at være tidsnok, men da jeg kom ind i Værelset, sad allerede den Gamle der, havde faaet Lys tændt og læste i en Bog, han havde glemt Tiden og vilde da heller komme for tidlig sagde han, de øvrige Danske som endnu ikke kjendte Digtet, var først indbudet til Klokken 6,
vi maatte da ene tilbringe denne Time, siden kom BissenII, PetsholdtIII, KoopIV og BergV fra Norge. HertzVI sad tæt ved mig, jeg følte mig særdeles geneert, følte at jeg læste det slet, thi jeg tænkte alle Øieblikke, hvad mon han tænker; jeg jog afsted i Galop. Thorvaldsen sad med det alvorlige kloge Ansigt og hørte opmærksomt, og naar jeg saae paa ham tilnikkede han mig Bifald; han gjør meget af Agnette; Hertz yttrede ikke et Ord, hverken for eller imod. –

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. H.C. Andersens nyligt skrevne dramatiske digt Agnete og Havmanden. Digtet blev trykt året efter, i 1834, på Forfatterens Forlag hos Bianco Luno og Schneider i København. Han havde læst digtet højt en gang tidligere, jf. dagbogsindførslen af 23.10.1833 og Thorvaldsen-kronologien.

  2. Dvs. den dansk billedhugger H.W. Bissen.

  3. Dvs. den danske maler Fritz Petzholdt.

  4. Dvs. den danske maler Andreas Ludvig Koop.

  5. Denne Berg er p.t. ikke sikkert identificeret.

  6. Dvs. den danske digter Henrik Hertz.

Sidst opdateret 04.11.2016