No. 9308 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

1.2.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Commissionen angaaende Christiansborg Slots Opbygning

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Det vil være i den ærede Slotsbygnings Commissions Erindring, at der under mit forrige Ophold her, begyndtes, under min Veiledning, paa Udførelsen af Frontonen til Christiansborgslots Façade, men at dette Foretagende desværre blev hindret ved de Vanskeligheder, som Brændingen af Leer mødte i det kongl. Porcellainsfabrik.
Det har derfor ved min Tilbagekomst været mig en sand Glæde at erfare, med hvormeget Held Hr. Dalhoff har bestræbt sig for, ved sine dertil indrettede Ovne at aabne en Udsigt til, at Anvendelsen af Terracotta dog omsider ogsaa her i Landet maa nyde Fremgang, og at det til ovennævnte Fronton modelerede Parti nu afgiver en Prøve paa, at Sagen ikke længer i denne Henseende vil møde væsentlige Hindringer.
Idet jeg har den Ære at indberette den ærede Commission dette, forventer jeg med Glæde, at der for Sammes Vedkommende Intet vil være til Hinder for, at forbemeldte Arbeide nu fortsættes under min Anviisning af her tilstedeværende unge Kunstnere, angaaende hvilket jeg dog ikke undlader hermed tienstligt at udbede mig den ærede Commissions behagelige Meddelelse.

Charlottenborg d. 1st. Febr. 1843

Albert Thorvaldsen

[Modtagerens notat:]

Tilskr. 15 Febr. 1843

Arkivplacering
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist NN
Thiele
Thiele IV, p. 214-215.
Personer
Jørgen Dalhoff
Sidst opdateret 24.05.2016 Print