No. 9309 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

1.2.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Slotsbygnings-Commissionen
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Den store Kunstner, Conferentsraad Thorvaldsens Nærværelse her i Staden giver Os den forønskede Anledning til at giøre Slotsbygningscommissionen opmærksom paa, hvor vigtigt det er at benytte dette Tidspunkt til at forsyne Christiansborg Slot med Kunstværker, der naar de dannes ved hans Mesterhaand altid ville blive Mindesmærker om Kunsten i Vort Fædreland.
Som saadanne Kunstværker, der endnu savnes, ville Vi nævne: de 4 Marmorstatuer, der foreløbigen ere bestemte til det Gemak, der prydes ved Thorvaldsens Frise: Alexandertoget, og maatte hans endelige Forslag til disse Statuer og Bestillingen af samme fremmes.
Fremdeles maatte det være Gjenstand for Commissionens Omsorg at see de 4 Statuer til Portalet mod Slotspladsen og de tvende Statuer til Portalet i Slotsgaarden modelerede af Thorvaldsen og senere udførte i Bronze eller brændt Leer.
De heldige Forsøg, som nu ere udførte af Dalhoff med at brænde Billedhuggerarbeider i Leer, vil giøre det muligt at udføre Basreliefferne over Slotsportalet og Slotskirken i dette Materiale, hvilket ligeledes vil være til varig Prydelse for Slottet.
Naar disse Arbeider efterhaanden anordnes udførte da ville, som Vi forudsætte de til Slottets Fuldførelse og Forskiønnelse bestemte Summer findes tilstrækkelige.
Befalende Eder Gud.
Givet i Vor Residensstad Kiøbenhavn, den 1ste Februar 1843.

Christian R

Generel kommentar

Dette er en afskrift af originalen.
Slotsbygningskommissionen besvarede dette brev 15.2.1843.

Arkivplacering
Thieles Excerpter, 1843, nr. 2 (originalbrevets placering kendes ikke).
Personer
Jørgen Dalhoff · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 07.01.2013 Print