Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 727 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Rom

18.2.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til S.T. Hr Justisraad / Abildgaard
Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Rom d 18 e Feb: 1809.

Kiæreste Hr Justisraad! ieg haaber at De for 8e Dage siden har modtaget en Billet fra mig, som ieg havde indlagt i et Brev til min Syster; Dets Indhold var blot: at ieg haver modtaget Deres og Academiets Brev af 3de Jan: og tillige Underretning om Zoegas Død; at han efter faa Dages Sygdom døde d: 10de Feb: Ved at mælde dette vil ieg anmærke: at han siden hans Kones Død, blev stedste mere uselskabelig, og at det eneste som han syntes at have interesse for: var hans Søn – Han førte et uselt Liv, frygtede immer for Udkomme; Underretningen om vores nuværende megen slette Penge Curs, siger man at have været Aarsag til hans Død. – Dog til Lykke for hans Familie, haver han efterladt sig omtrent 3000 Scudi[.] Frue Brunn taler partisk om Familiens Forsørgelse. Vilde Biskop Münter tage sig af Sønnen skeede en Velgierning.
[…]
Det fornøyer mig meget at min gode Ven Hornbeck er optaget i Academiet – At Flindt ikke er kommen længere end til Dresden veed ieg ikke hvad ieg skal sige om; Vores gode Thorvaldsen lever vel, og beder Hr Justisraaden paa det forbindligste hilset. – Mit bestandige Ønske er: at De med kiære Familie lever vel og anbefaler mig stedse med dybeste Ærbødighed kiæreste Hr Justisraadens taknemligste og lydigste Elev. –

CFHøyer.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º
Personer
Friederike Brun · Christian Hornbech · Friedrich Münter · Bertel Thorvaldsen · Federico Zoëga · Georg Zoëga · Maria Zoëga
Sidst opdateret 26.03.2010 Print