No. 68 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen Tidligst 1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette brevfragment er tidligst nedskrevet efter Thorvaldsens ankomst til Rom, da det er forfattet på tysk og brevet sandsynligvis har været en del af billedhuggerens internationale korrespondance, som udgik fra Rom. Desuden overtog Thorvaldsen først navneformen Albert/Alberto efter sin akomst til Italien. Se desuden den generelle kommentar.

NN [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsens signatur udklippet af et brev.

ergebenster freund
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Brevfragmentet er nedskrevet på et stykke papir, som er afklippet således, at kun den sidste linje samt Thorvaldsens navn er gemt. Underskriften er egenhændig.
Modtageren kan ikke identificeres. Af hvem eller hvornår brevet er klippet itu vides ikke, men antagelig har man ville gemme den berømte billedhuggers autograf. I et brev af 5.2.1825 beskriver P.O. Brøndsted, hvordan Thorvaldsens signatur var en efterspurgt vare, og han udbeder sig tre signaturer fra billedhuggerens hånd: “Naar Du engang i denne Verden skriver mig to Ord til da send mig paa tre smaa octavblade blot følgel: Ord: “j’ai l’honneur de Vous envoyer une epreuve de mon écriture. Thorvaldsen.” – Her er et Art af Galenskab efter at faae berømte Mænds Haandskrifter.”

Navneformen “Albert” viser imidlertid, at brevet må være skrevet efter Thorvaldsens ankomst til Rom 8.3.1797, se hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens kaldenavne Bertel og Alberto.

Arkivplacering
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, CS 17: Thorvaldsen: 1
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Idolisering af Thorvaldsen, signaturer
Sidst opdateret 04.03.2019 Print