Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 69 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen Tidligst 1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette brevfragment er antagelig tidligst nedskrevet efter Thorvaldsens ankomst til Rom, da det er forfattet på tysk og brevet sandsynligvis har været en del af billedhuggerens internationale korrespondance, som udgik fra Rom. Desuden overtog Thorvaldsen først navneformen Albert/Alberto efter sin akomst til Italien. Se desuden den generelle kommentar.

NN [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsens signatur udklippet af et brev.

gehorchamster Diener
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Denne brevstump er afklippet således, at kun den sidste linje af brevet samt afsendernavn er gemt. Modtageren kan ikke identificeres og det vides heller ikke hvem, der har afklippet signaturen. Antagelig har man været interesseret i at gemme den berømte billedhuggers autograf. I et brev af 5.2.1825 beskriver P.O. Brøndsted, hvordan Thorvaldsens signatur var en efterspurgt vare, og han udbeder sig tre signaturer fra billedhuggerens hånd: “Naar Du engang i denne Verden skriver mig to Ord til da send mig paa tre smaa octavblade blot følgel: Ord: “j’ai l’honneur de Vous envoyer une epreuve de mon écriture. Thorvaldsen.” – Her er et Art af Galenskab efter at faae berømte Mænds Haandskrifter.”

Navneformen “Albert” viser imidlertid, at brevet må være skrevet efter Thorvaldsens ankomst til Rom 8.3.1797, se hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens kaldenavne Bertel og Alberto.

Arkivplacering
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, CS 17: Thorvaldsen: 1
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Idolisering af Thorvaldsen, signaturer
Sidst opdateret 07.01.2013 Print