Tidligst 1797

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Modtager

NN

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dette brevfragment er tidligst nedskrevet efter Thorvaldsens ankomst til Rom, da det er forfattet på tysk og brevet sandsynligvis har været en del af billedhuggerens internationale korrespondance, som udgik fra Rom. Desuden overtog Thorvaldsen først navneformen Albert/Alberto efter sin akomst til Italien. Se desuden den generelle kommentar.

Resumé

Thorvaldsens signatur udklippet af et brev.

Dokument

ergebenster freund
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Brevfragmentet er nedskrevet på et stykke papir, som er afklippet således, at kun den sidste linje samt Thorvaldsens navn er gemt. Underskriften er egenhændig.
Modtageren kan ikke identificeres. Af hvem eller hvornår brevet er klippet itu vides ikke, men antagelig har man ville gemme den berømte billedhuggers autograf. I et brev af 5.2.1825 beskriver P.O. Brøndsted, hvordan Thorvaldsens signatur var en efterspurgt vare, og han udbeder sig tre signaturer fra billedhuggerens hånd: “Naar Du engang i denne Verden skriver mig to Ord til da send mig paa tre smaa octavblade blot følgel: Ord: “j’ai l’honneur de Vous envoyer une epreuve de mon écriture. Thorvaldsen.” – Her er et Art af Galenskab efter at faae berømte Mænds Haandskrifter.”

Navneformen “Albert” viser imidlertid, at brevet må være skrevet efter Thorvaldsens ankomst til Rom 8.3.1797, se hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens kaldenavne Bertel og Alberto.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, CS 17: Thorvaldsen: 1

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 04.03.2019