Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2381 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jens Baggesen [+]

Afsendersted

København

9.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen følger datoen for udgivelsen af tidsskriftet, hvori digtet er trykt.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Digt til Thorvaldsens ære i anledning af hans besøg i Danmark 1819-1820.

Se original

Ved Thorvaldsens Giensyn.

––––––

Høihed og Stilhed jeg ser i Norden Phidias komme:
Tanken i Hiertet er varm, Blodet i Hiernen er koldt;
Lidet hos ham, Kiøbenhavn, vil din Pøbels Røgelse fromme,
Ham du dog ryger ei ør; meer, end han loved, han holdt.
Yngel hvis evige Roes forgaaer før Aaret er omme,
Spil i en larmende Ruus ei med hans Hæder nu Boldt!
Viid, han er dansk og er storSmaatydskere dæmper jer Tromme! –
Denne Foreening i ham er saa beskeden, som stolt.

Baggesen.

Generel kommentar

Dette digt blev publiceret i S. Soldin (ed.): Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, No. 81, København 9. oktober 1819, p. 1282, i anledning af Thorvaldsens ankomst til Danmark 3.10.1819. Digtet er gengivet fra Nyeste Skilderie, se scanningen af avissiden.
Digtet er desuden publiceret i Jens Baggesens samlede værker, jf. August Baggesen, op. cit.
Digtets nedladende tone affødte en protest af M.F. Hansen i form af digtet ‘Til Baggesen’, in: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, No. 84, København 19. oktober 1819, p. 1332-33.


Ifølge Arentzen, op.cit., var digtet skrevet som et led i striden mellem Adam Oehlenschläger og Baggesen og som en direkte følge af, at Baggesen ikke var inviteret med til festen for Thorvaldsen afholdt på Skydebanen i København 16.10.1819.

Dette bekræftes tilsyneladende af Barfod, op. cit., hvor digtet også blev trykt: “Dette Digt, der selv er langt fra at være upaavirket af Tidens Partivæsen, fremkaldte naturligvis, som enhver anden samtidig baggensensk Frembringelse, en hadefuld Polemik (se f. Ex. „Skilderiet” Nr. 84). En Bigrund til at misfortolke det har man sagtens fundet i den — Tilfældighed eller Selvbeslutning? — at Baggesen ikke deltog i Gildet paa Skydebanen.”
Det omtalte gilde var festen til Thorvaldsens ære 16.10.1819.

Baggesen skrev også et andet digt i anledning af Thorvaldsens ankomst til Danmark, se 30.10.1819.

Arkivplacering
M17,1 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

Emneord
Danmarksopholdet 1819-20 · Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles · Thorvaldsens beskedenhed
Sidst opdateret 03.03.2016 Print