Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9805 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 20.11.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

‒ Det er Resten af Thorvaldsens Arbeider og Konstsamlinger, som Fregatten „Gefion” har medbragt fra Livorno; men denne Rest er saa betydelig, at den fylder henimod et Par hundrede, tildeels store Kasser. Deriblandt er ogsaa en Heel Deel Konstværker, hvorom man hidtil ikke har vidst noget, men som Hr. Bravo ved Udflytningen har fundet, som Thorvaldsen tilhørende, i Kjelderen under hans Bolig i Rom. Ogsaa de den afdøde Etatsraad Brøndsted tilhørende Konstsager og Eiendele har „Gefion” medbragt fra Italien.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 18de Aarg. No. 274.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Kjøbenhavnsposten 22.11.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1844
Personer
Johan Bravo · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 25.01.2018 Print