20.11.1844

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

‒ Det er Resten af Thorvaldsens Arbeider og Konstsamlinger, som Fregatten „Gefion” har medbragt fra Livorno; men denne Rest er saa betydelig, at den fylder henimod et Par hundrede, tildeels store Kasser. Deriblandt er ogsaa en Heel Deel Konstværker, hvorom man hidtil ikke har vidst noget, men som Hr. Bravo ved Udflytningen har fundet, som Thorvaldsen tilhørende, i Kjelderen under hans Bolig i Rom. Ogsaa de den afdøde Etatsraad Brøndsted tilhørende Konstsager og Eiendele har „Gefion” medbragt fra Italien.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 18de Aarg. No. 274.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Kjøbenhavnsposten 22.11.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 25.01.2018