The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9805 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 20.11.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

‒ Det er Resten af Thorvaldsens Arbeider og Konstsamlinger, som Fregatten „Gefion” har medbragt fra Livorno; men denne Rest er saa betydelig, at den fylder henimod et Par hundrede, tildeels store Kasser. Deriblandt er ogsaa en Heel Deel Konstværker, hvorom man hidtil ikke har vidst noget, men som Hr. Bravo ved Udflytningen har fundet, som Thorvaldsen tilhørende, i Kjelderen under hans Bolig i Rom. Ogsaa de den afdøde Etatsraad Brøndsted tilhørende Konstsager og Eiendele har „Gefion” medbragt fra Italien.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 18de Aarg. No. 274.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Kjøbenhavnsposten 22.11.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1844
Persons
Johan Bravo · Bertel Thorvaldsen
Last updated 25.01.2018 Print