Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9362 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN 3.8.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Arbeidet paa Thorvaldsens Museum skrider rask fremad. Allerede ere flere af Lofterne, der alle ere Tøndehvælvinger, færdige eller næsten færdige, saaledes i den store Christussal og forskjellige af de mindre Sideværelser. I alle disse særdeles smagfulde Loftdecorationer ere Rødt, Gult, Blaat (Indigo) og Hvidt de fremherskende Farver. Gulvene ere i en heel Række af de mindre Værelser færdige; de bestaae af en Mosaik af forskjelligfarvet brændt Leer, i hvert Værelse af forskelligt Mønster. Trapperne ere heelt igjennem af hugne Steen, hvilende paa murede Hvælvinger. Decorationen af Murenes Yderflade vil ventelig kunne blive færdig endnu i Sommer. Grundfarven bliver her bruun, afdeelt i Ovadrater ved hvide Indfatninger. Den nederste Deel af Muren vil blive af en noget mørkere Farve som en Art Sokkel og i Qvadraterne decoreret med sorte Figurer og Ornamenter.

(Journ. f. L. og K.)

‒ Den Thorvaldsenske Priismedaille er af Kunst-Akademiet bleven tilkjendt Adam Müller og Wilhelm Gertner.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Aftenbladet, No. 157.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Aftenbladet 3.8.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 03.11.2014 Print