Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9361 af 10246
Afsender Dato Modtager
F.C. Sibbern [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Segl med præg af bogstavet S.

Sandsynligvis august 1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet, men da det følger op på brevet af juni 1843, skal nærværende brev dateres til efter dette tidspunkt. Desuden nævner Sibbern, at Thorvaldsen vil vende tilbage til København fra Nysø. I andet halvår af 1843 kendes p.t. to ankomster fra Nysø – én i august 1843 og én senere i slutningen af november 1843. I dette tilfælde er der sandsynligvis tale om august 1843, hvilket da daterer brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Deres / Hoivelbaarenhed / Herr Conferensraad Thorvaldsen, / Storkors af Danebr: &.&.

Resumé

Sibbern har anbragt C.D. Gebauers maleri Vinterlandskab med Brabrand Kirke, 1831, i Thorvaldsens hjem med henblik på salg.

Se original

Det Malerie, jeg har ladet opstille i Deres Bolig, er det Malerie af Gebauer, hvorom jeg engang har skrevet, og som jeg senere har talt med Dem om. Jeg ønsker nu, at det maa staae hos Dem en Uges eller et Par Ugers Tid efter Deres Hjemkomst fra Nysøe, for at De i al Mag kan beskue det og afgjøre med Dem selv, om De ønsker at kjøbe det for den bestemte Priis 300 Specier, da jeg ikke gjærne vilde tilbyde det til nogen Anden, enten den Kongelige Samling eller Private, førend jeg har tilbudt Dem det og faaet Deres Bestemmelse. Maleriet er mig og Mine meget kjært, saa at vi nødigen skille os ved det; men jeg har dog besluttet at afhænde, baade for endnu i levende Live at sikkre det en god Plads og omhyggelig Varetægt og Opbevarelse for Efterverdenen, og fordi jeg til adskillige literære Foretagender kan gjøre en god Anvendelse af den anførte Sum.

Deres af Hjertet hengivne
F:C: Sibbern, Professor.

Generel kommentar

Sibbern tilbød C.D. Gebauers omtalte maleri til Thorvaldsen første gang i brev af juni 1843, se dette. Billedhuggeren tog ikke imod tilbuddet, sandsynligvis fordi den forlangte pris var for høj.

Arkivplacering
m22 1838, nr. 94
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Indkøb af malerier · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Christian David Gebauer
Sidst opdateret 17.10.2016 Print