The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9361 of 10246
Sender Date Recipient
F.C. Sibbern [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Segl med præg af bogstavet S.

Probably August 1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men da det følger op på brevet af juni 1843, skal nærværende brev dateres til efter dette tidspunkt. Desuden nævner Sibbern, at Thorvaldsen vil vende tilbage til København fra Nysø. I andet halvår af 1843 kendes p.t. to ankomster fra Nysø – én i august 1843 og én senere i slutningen af november 1843. I dette tilfælde er der sandsynligvis tale om august 1843, hvilket da daterer brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Deres / Hoivelbaarenhed / Herr Conferensraad Thorvaldsen, / Storkors af Danebr: &.&.

Abstract

Sibbern has hung C.D. Gebauer’s painting Winter Landscape with Brabrand Church, 1831, in Thorvaldsen’s residence in the hope that he will buy it.

See Original

Det Malerie, jeg har ladet opstille i Deres Bolig, er det Malerie af Gebauer, hvorom jeg engang har skrevet, og som jeg senere har talt med Dem om. Jeg ønsker nu, at det maa staae hos Dem en Uges eller et Par Ugers Tid efter Deres Hjemkomst fra Nysøe, for at De i al Mag kan beskue det og afgjøre med Dem selv, om De ønsker at kjøbe det for den bestemte Priis 300 Specier, da jeg ikke gjærne vilde tilbyde det til nogen Anden, enten den Kongelige Samling eller Private, førend jeg har tilbudt Dem det og faaet Deres Bestemmelse. Maleriet er mig og Mine meget kjært, saa at vi nødigen skille os ved det; men jeg har dog besluttet at afhænde, baade for endnu i levende Live at sikkre det en god Plads og omhyggelig Varetægt og Opbevarelse for Efterverdenen, og fordi jeg til adskillige literære Foretagender kan gjøre en god Anvendelse af den anførte Sum.

Deres af Hjertet hengivne
F:C: Sibbern, Professor.

General Comment

Sibbern tilbød C.D. Gebauers omtalte maleri til Thorvaldsen første gang i brev af juni 1843, se dette. Billedhuggeren tog ikke imod tilbuddet, sandsynligvis fordi den forlangte pris var for høj.

Archival Reference
m22 1838, nr. 94
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Purchase of Paintings · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Christian David Gebauer
Last updated 17.10.2016 Print