The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9324 of 10246
Sender Date Recipient
F.C. Sibbern [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Segl med svagt præg af et S.

June 1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Deres Høivelbaarenhed / Herr Conferentsraad Thorvaldsen, Storkors af Danebrog / pp, pp, pp.
Udskrift: Deres Høivelbaarenhed / Herr Conferentsraad Thorvaldsen, / Storkors af Danebrog / pp, pp, pp.

Abstract

Sibbern offers C.D. Gebauer’s painting Winter landskape at Brabrand Church, 1831 to Thorvaldsen.

See Original

Jeg har været saa lykkelig engang i Konstforeningen ved Lodtrækningen at erholde et Malerie af afdøde Gebauer, som regnedes blandt hans allerbedste Arbeider og tillige var hans sidste fuldendte Arbeide, et Vinterstykke, i hvis Detail han har ladet sit hele Lune og sin digteriske Phantasie spille. Jeg har i lang Tid tænkt paa, naar jeg kunde faae det nogenlunde godt betalt, at afhænde det til een af de Mænd her i Danmark, der samle paa gode Malerier, og hos hvem det derfor kunde finde en værdig Plads, og tillige bevares for Fremtiden. Min første Tanke henvendte sig i denne Henseende til Geheime Statsminister Moltke, for at det mueligen kunde vorde indlemmet i den Moltkeske Maleriesamling her i Byen. Men nu erfarer jeg, at Herr Conferentsraaden ikke har nogen Gebauer i Deres ellers Arbeider af mangfoldige Konstnere omfattende Samling, og der siges mig, at jeg allerførst burde tilbyde Dem det. Det gjør jeg da herved. Min bestemte Priis er 300 Specier. Ringere vilde jeg ei lade det gaae fra mig. Jeg tillader mig nu at spørge Dem, om jeg maa sende Dem det, for at De i al Mag kan tage det i Øiesyn gjentagne Gange, og derefter bestemme, om De vil indlade Dem paa dette Kjøb. Svaret skal jeg selv afhente hos Dem.


Kjøbenhavn i Juni 1843.
Med Høiagtelse og Hengivenhed
Fred: Chr: Sibbern
Professor.
General Comment

Det tilbudte maleri af C.D. Gebauer blev ikke erhvervet af Thorvaldsen, sandsynligvis fordi prisen på de 300 specier var alt for høj.
Sibbern rykkede for svar i sit næste brev i sagen.


J.C. Gebauer: Vinterlandskab med Brabrand Kirke, 1831, olie på lærred, 60 x 95 cm, Aros - Aarhus Kunstmuseum, inv. nr. Maleri 1140. Foto: Villy Fink Isaksen, Wikimedia commons
C.D. Gebauer: Vinterlandskab med Brabrand Kirke, 1831.
Vundet ved lodtrækning 1831 i Kunstforeningen af Sibbern.
Tilbudt Thorvaldsen i 1843, i dag på Aros

Archival Reference
m25 1843, nr. 33
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Purchase of Paintings · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Christian David Gebauer · Kunstforeningen af 1825 · Adam Wilhelm Moltke
Last updated 13.07.2016 Print