Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8175 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 6.9.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Kjøbenhavn, den 6te September 1839.

‒ Den betydelige Sending af Konstværker, som hidførtes med Galathea, er nu, efter at samme var bleven modtagen paa Charlottenborg og udpakket af Kasserne sammesteds, bragt fra Thorvaldsens Attelier til Christiansborg Slot, hvor nogle Værelser foreløbigen ere overladte til Bevaring for de Konstsager, der ere bestemte til Museet. Foruden flere udmærkede Afstøbninger af Antikerne, deriblandt af Apollo di Belvedere, den medicæiske Venus, Antinous osv., indeholdt de nogle og fyrgetyve store Kasser: af colossale Figurer: Guttenberg, Potocky, Leuchtenberg, Poniatowsky med tilhørende Hest; endvidere: Haabet, den staaende Døbeengel o. fl., adskillige Basreliefs, flere Skizzer og samtlige Buster, i Tallet henimod 200. Af Marmor fulgte Intet med denne Sending.

Da Museet endnu kun existerer paa Papiret, er det vistnok ogsaa for Samme af Interesse, at, saavidt muligt, flere af disse Sager, enten paa Christiansborg Slot, eller senest ved Konstakademiets næste Udstilling i Foraaret 1840, blive tilgængelige for Publikum, for hvilket hidtil den største Deel af samme er ubekjendt.

‒ Med Corvetten hidkom endvidere en Kasse med Malerier fra danske Konstnere, der opholde sig i Rom; deriblandt et Par Genrestykker af Marstrand, en Altertavle af Roed og et større og et mindre Maleri af Sonne.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13te Aarg. No. 245.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 6.9.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1839 · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 27.04.2015 Print