Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8236 af 10318
Afsender Dato Modtager
Islands Stiftsamtshus [+]

Afsendersted

Reykjavik

5.9.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Konferentsraad B. Thorvaldsen / Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Den udmærket skjønne Døbefond, som Herr Conferentsraaden har skjænket til Reikevig Domkirke, ankom hertil i sidstafvigte Foraar i ubeskadiget Tilstand og blev strax opsat til Afbenyttelse paa det Sted, vi dertil ansaae meest passende i Kirken, hvis skjønneste Prydelse den nu udgjør.
For denne Gave, der hos enhver Beskuer vil gjenkalde i Erindringen, hvorledes Island føler sig stolt af at være Deres Fædreland, kunne vi, saavel paa Domkirke-Menighedens, som hele Islands Vegne, ikke undlade at aflægge Deres Høivelbaarenhed vor hjerteligste Taksigelse.
Islands Stiftsamtshuus og Laugarnæs den 5te. September 1839.
Bardenfleth. Steingrim Johnsen
Arkivplacering
m23 1839, nr. 14
Værker
Sidst opdateret 06.08.2014 Print