Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8173 af 10246
Afsender Dato Modtager
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum 4.9.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Kbh Magist. i Kbh.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Comiteen er siden sin Skrivelse af 13 f.M. til den ærede Magistrat ikke kommen i Besiddelse af noget Actstykke det Thorv. Mus. vedkommende. Det i de med bemeldte Skrivelse fulgte Acter omtalte Project, Overbygningssystemet kaldet, skal Bygnings Inspecteur Bindesbøll, som ikke er dets Forfatter, ikke have fundet sig foranlediget til at bearbeide, og de af ham først indleverede Skizzer har han[?] tilbagesendt efter at de vare ham tilbagesendte til udførligen fuldstændig Udførelse, ikke siden indsendt, fordi de, efterat de vare afbenyttet til de af ham udarbeidede fuldstændige Tegninger, ikke [xxxxxxx] kunde [xxxxx] bruges ved Sagens Afgiørelse. Dette skulde man ikke undlade tjenstligen at melde i Anl. af Magistratens behagelige Tilskrift af 2 d.M.

Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum,
d. 4 Sept 1839

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 148
Sidst opdateret 26.05.2011 Print