The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8173 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum 4.9.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Kbh Magist. i Kbh.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Comiteen er siden sin Skrivelse af 13 f.M. til den ærede Magistrat ikke kommen i Besiddelse af noget Actstykke det Thorv. Mus. vedkommende. Det i de med bemeldte Skrivelse fulgte Acter omtalte Project, Overbygningssystemet kaldet, skal Bygnings Inspecteur Bindesbøll, som ikke er dets Forfatter, ikke have fundet sig foranlediget til at bearbeide, og de af ham først indleverede Skizzer har han[?] tilbagesendt efter at de vare ham tilbagesendte til udførligen fuldstændig Udførelse, ikke siden indsendt, fordi de, efterat de vare afbenyttet til de af ham udarbeidede fuldstændige Tegninger, ikke [xxxxxxx] kunde [xxxxx] bruges ved Sagens Afgiørelse. Dette skulde man ikke undlade tjenstligen at melde i Anl. af Magistratens behagelige Tilskrift af 2 d.M.

Comiteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum,
d. 4 Sept 1839

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 148
Last updated 26.05.2011 Print