The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8174 of 10246
Sender Date Recipient
Islands Stiftsamtshus [+]

Sender’s Location

Reykjavik

5.9.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Konferentsraad B. Thorvaldsen / Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
Den udmærket skjønne Døbefond, som Herr Conferentsraaden har skjænket til Reikevig Domkirke, ankom hertil i sidstafvigte Foraar i ubeskadiget Tilstand og blev strax opsat til Afbenyttelse paa det Sted, vi dertil ansaae meest passende i Kirken, hvis skjønneste Prydelse den nu udgjør.
For denne Gave, der hos enhver Beskuer vil gjenkalde i Erindringen, hvorledes Island føler sig stolt af at være Deres Fædreland, kunne vi, saavel paa Domkirke-Menighedens, som hele Islands Vegne, ikke undlade at aflægge Deres Høivelbaarenhed vor hjerteligste Taksigelse.
Islands Stiftsamtshuus og Laugarnæs den 5te. September 1839.
Bardenfleth. Steingrim Johnsen
Archival Reference
m23 1839, nr. 14
Works
Last updated 06.08.2014 Print