5.9.1839

Sender

Islands Stiftsamtshus

Sender’s Location

Reykjavik

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Konferentsraad B. Thorvaldsen / Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Den udmærket skjønne DøbefondI, som Herr Conferentsraaden har skjænket til Reikevig Domkirke, ankom hertil i sidstafvigte Foraar i ubeskadiget Tilstand og blev strax opsat til Afbenyttelse paa det Sted, vi dertil ansaae meest passende i Kirken, hvis skjønneste Prydelse den nu udgjør.
For denne Gave, der hos enhver Beskuer vil gjenkalde i Erindringen, hvorledes Island føler sig stolt af at være Deres Fædreland, kunne vi, saavel paa Domkirke-Menighedens, som hele Islands Vegne, ikke undlade at aflægge Deres Høivelbaarenhed vor hjerteligste Taksigelse.
Islands Stiftsamtshuus og Laugarnæs den 5te. September 1839.
Bardenfleth. Steingrim Johnsen

Archival Reference

m23 1839, nr. 14

Works

A555 Kristi dåb, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,1
A555 Maria med Jesus og Johannes, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,2
A555 Tre svævende engle, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,3
A555 Kristus velsigner børnene, Tidligst juni 1807 - Senest 1808, inv.nr. A555,4

Commentaries

  1. Replik af døbefonten til Brahetrolleborg, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, se referenceartikel herom.

Last updated 06.08.2014