Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8210 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 15.10.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn, den 15de October 1839.

‒ Det kan ikke andet end i høi Grad have glædet alle Thorvaldsens herværende Venner at erfare, at han nu sikkert, vil forlænge sit Ophold her i det mindste for den tilstundende Vinter; men ligeledes vil det glæde baade disse og overhovedet alle dem, der føle for de aandelige Interesser, at erfare, at et væsenligt Skridt til Realisationen af det længe omqvæstionerede Museum for Thorvaldsens Arbeider nu er tilbagelagt. Hovedstadens kommunalbestyrelse har nemlig igaar været samlet og besluttet at Bindesbølls Tegning til Museet skal indstilles til Approbation, og at der skal andrages paa, at Arbeidet dernæst uden Ophold paabegyndes og uden Ophør fortsættes med største Iver og Kraft.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13de Aarg. No. 284.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 15.10.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Gottlieb Bindesbøll · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 08.05.2015 Print