No. 8271 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.P. Møller [+]

Afsendersted

København

14.10.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Møller kvitterer på landskabsmaler A.W. Boesens vegne for modtagelse af betaling for et maleri, formentlig Dansk landskab, B200.

Se original

Modtaget af Hr Conferenzraad Thorwaldsen paa Landskabsmaler Boesens Vegne 20 Rd Sedler for et lille Malerie forestillende et Partie i Fyhn for hvilke tyve Rigdbd[.]. paa bemeldte Boesens

Vegne quiteres


Kiøbhvn d 14 Octbr
1839.
JP. Møller
Chrlottenbg
Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens indkøb af et maleri udført af landskabsmaleren A.W. Boesen. Der er muligvis tale om maleriet Dansk landskab, B200, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, men det af Thorvaldsen indkøbte maleri blev måske udskiftet med et andet landskabsmaleri efter 18.1.1849. Det fremgår nemlig af Thorvaldsens Museums bestyrelsesprotokol, at Boesen tilbød at male et bedre landskabsmaleri til erstatning for det allerede ophængte, jf. Bestyrelsesprotokol 1845-1927, 18.1.1849, p. 42. Det vides p.t. ikke, om der i givet fald var tale om en replik af det oprindelige maleri, eller om det overhovedet kom i stand.


Det maleri, Thorvaldsen indkøbte, var med sikkerhed det på Charlottenborg i 1839 udstillede maleri Landskab ved Margaard i Fyen, kat.nr. 64, jf. dokument af antagelig april og senest 14.10.1839, hvor Thorvaldsens indkøb på denne udstilling er oplistet. Se evt. hertil referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Arkivplacering
gmI, nr. 40
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 50, nr. 200.
Emneord
Indkøb af malerier · Kunstakademiets udstillinger · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Personer
A.W. Boesen
Værker
Sidst opdateret 24.03.2023 Print