The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8210 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 15.10.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn, den 15de October 1839.

‒ Det kan ikke andet end i høi Grad have glædet alle Thorvaldsens herværende Venner at erfare, at han nu sikkert, vil forlænge sit Ophold her i det mindste for den tilstundende Vinter; men ligeledes vil det glæde baade disse og overhovedet alle dem, der føle for de aandelige Interesser, at erfare, at et væsenligt Skridt til Realisationen af det længe omqvæstionerede Museum for Thorvaldsens Arbeider nu er tilbagelagt. Hovedstadens kommunalbestyrelse har nemlig igaar været samlet og besluttet at Bindesbølls Tegning til Museet skal indstilles til Approbation, og at der skal andrages paa, at Arbeidet dernæst uden Ophold paabegyndes og uden Ophør fortsættes med største Iver og Kraft.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13de Aarg. No. 284.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 15.10.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Gottlieb Bindesbøll · Bertel Thorvaldsen
Last updated 08.05.2015 Print