Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7084 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Malling [+]

Afsendersted

København

13.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsen og hans Værk.

–––––––––

Af de ved Hr. Professor Clausen meddeelte Oplysninger i Kbhavnsposten om “Forhandlingerne angaaende de Thorvaldsenske Konstværkers Opstilling over Frue Kirkes Portal”, synes det, at Frygten hos Overbygnings-Directeuren for at lægge Haand paa Thorvaldsens Mesterværker, uden hans udtrykkelige Tilladelse, har været Aarsag til de mange Vanskeligheder for Anbringelsen af den herlige Gruppe i Frontonen, til Reformationsfesten. Men nu, da der er Spørgsmaal om Fremstillingen af Gruppen paa sin Plads, i det Øiemed at vække hos Folket en levende Erkjendelse af Thorvaldsens udmærkede Værd, maatte det være ønskeligt, at see denne Frygt hævet hos Overbygnings-Directeuren, hvilket vel rettest kunde skee derved, at Committeen for “Oprettelsen af et Museum for Thorvaldsens Arbeider” indhentede dennes Erklæring, om han har noget imod at Gruppen anbringes forinden hans Ankomst. Tilladelsen vil da vel neppe udeblive, og saaledes Vanskelighederne hæves.

Malling
Stadsbygmester.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 44, 1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 13.2.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke
Personer
H.N. Clausen · Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 18.12.2014 Print