13.2.1837

Afsender

Peder Malling

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Thorvaldsen og hans Værk.

–––––––––

Af de ved Hr. Professor Clausen meddeelte Oplysninger i Kbhavnsposten om “Forhandlingerne angaaende de Thorvaldsenske Konstværkers Opstilling over Frue Kirkes Portal”I, synes det, at Frygten hos Overbygnings-Directeuren for at lægge Haand paa Thorvaldsens Mesterværker, uden hans udtrykkelige Tilladelse, har været Aarsag til de mange Vanskeligheder for Anbringelsen af den herlige Gruppe i Frontonen, til Reformationsfesten. Men nu, da der er Spørgsmaal om Fremstillingen af Gruppen paa sin Plads, i det Øiemed at vække hos Folket en levende Erkjendelse af Thorvaldsens udmærkede Værd, maatte det være ønskeligt, at see denne Frygt hævet hos Overbygnings-Directeuren, hvilket vel rettest kunde skee derved, at Committeen for “Oprettelsen af et Museum for Thorvaldsens Arbeider” indhentede dennes Erklæring, om han har noget imod at Gruppen anbringes forinden hans Ankomst. Tilladelsen vil da vel neppe udeblive, og saaledes Vanskelighederne hæves.

Malling
Stadsbygmester.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 44, 1837.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 13.2.

Emneord

Personer

Værker

A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70

Kommentarer

  1. H.N. Clausens artikel kan læses her.

Sidst opdateret 18.12.2014