The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7084 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Malling [+]

Sender’s Location

København

13.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsen og hans Værk.

–––––––––

Af de ved Hr. Professor Clausen meddeelte Oplysninger i Kbhavnsposten om “Forhandlingerne angaaende de Thorvaldsenske Konstværkers Opstilling over Frue Kirkes Portal”, synes det, at Frygten hos Overbygnings-Directeuren for at lægge Haand paa Thorvaldsens Mesterværker, uden hans udtrykkelige Tilladelse, har været Aarsag til de mange Vanskeligheder for Anbringelsen af den herlige Gruppe i Frontonen, til Reformationsfesten. Men nu, da der er Spørgsmaal om Fremstillingen af Gruppen paa sin Plads, i det Øiemed at vække hos Folket en levende Erkjendelse af Thorvaldsens udmærkede Værd, maatte det være ønskeligt, at see denne Frygt hævet hos Overbygnings-Directeuren, hvilket vel rettest kunde skee derved, at Committeen for “Oprettelsen af et Museum for Thorvaldsens Arbeider” indhentede dennes Erklæring, om han har noget imod at Gruppen anbringes forinden hans Ankomst. Tilladelsen vil da vel neppe udeblive, og saaledes Vanskelighederne hæves.

Malling
Stadsbygmester.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 44, 1837.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 13.2.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Persons
H.N. Clausen · Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 18.12.2014 Print