No. 4552 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

Kjøbenhavn

13.6.1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Thorvaldsens marmorrelieffer til Christiansborg Slots facade vil nu blive støbt i gips og opsat i Kunstakademiets Antiksal, der skal undergå en omfattende restaurering. Her skal også andre nye gipsafstøbninger hen, blandt andre en kopi af Parthenonfrisen, som P.O. Brøndsted og Hermann Ernst Freund har bestilt i Paris. Gratierne og Amor, jf. A911, har taget skade under transporten Rom-Kbh og skal restaureres af gipser Carlo Antonetti.

Se original

Kjøbenhavnspostens Nyheder

[…]

De fra Rom i Aaret 1825 hidkomne fire Basreliefs i Marmor af Thorvaldsen, forestillende: Jupiter og Nemesis, Æskulap og Hygæa, Herkules og Hebe, og Prometheus og Minerva, ville nu blive opsatte paa deres Pladser paa Christiansborg Slots Facade. — Det Kgl. Kunstakademie har forinden bestilt dem afstøbte i Gibs, og disse Afstøbninger ville komme til at pryde Akademiets Figursal, som nu skal undergaae en betydelig Restauration. Foruden de sidste fra Livorno modtagne Kunstsager vil Akademiets Samling til den Tid endnu blive forøget med endeel Afstøbninger af Statuer og Basreliefs, blandt hvilke sidste den berømte Friese af Parthenon; hvilke ere bestilte i Paris af Brøndsted og Freund, og allerede besørget indpakkede til Afsendelse. Kunstakademiets Gibsafstøbning af Thorvaldsens “Gratier”, der som forhen ommeldt, havde lidt betydeligt ved Transporten, er nu bleven fuldkomment heldigt restaureret, af den duelige Gibser, Hr. Antonetti, der ogsaa har istandsat de øvrige af Akademiets Afstøbninger som vare blevne beskadigede.

[…]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 13.6.1828.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828, Kjøbenhavnsposten 13.6.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Kunstakademiet · Christiansborg Slot, Hovedportalen · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Gipseriet Antonettis Enke · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Kunstakademiet, Antiksalen
Personer
Carlo Antonetti · P.O. Brøndsted · Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 10.04.2020 Print