13.6.1828

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Afsendersted

Kjøbenhavn

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Thorvaldsens marmorrelieffer til Christiansborg Slots facade vil nu blive støbt i gips og opsat i Kunstakademiets Antiksal, der skal undergå en omfattende restaurering. Her skal også andre nye gipsafstøbninger hen, blandt andre en kopi af Parthenonfrisen, som P.O. Brøndsted og Hermann Ernst Freund har bestilt i Paris. Gratierne og Amor, jf. A911, har taget skade under transporten Rom-Kbh og skal restaureres af gipser Carlo Antonetti.

Dokument

Kjøbenhavnspostens Nyheder

[…]

De fra Rom i Aaret 1825I hidkomne fire BasreliefsII i Marmor af Thorvaldsen, forestillende: Jupiter og Nemesis, Æskulap og Hygæa, Herkules og Hebe, og Prometheus og Minerva, ville nu blive opsatte paa deres Pladser paa Christiansborg Slots FacadeIII. — Det Kgl. KunstakademieIV har forinden bestilt dem afstøbte i Gibs, og disse Afstøbninger ville komme til at pryde Akademiets FigursalV, som nu skal undergaae en betydelig RestaurationVI. Foruden de sidste fra Livorno modtagne KunstsagerVII vil Akademiets Samling til den TidVIII endnu blive forøget med endeel Afstøbninger af Statuer og Basreliefs, blandt hvilke sidste den berømte Friese af Parthenon;IX hvilke ere bestilte i Paris af BrøndstedX og FreundXI, og allerede besørget indpakkede til Afsendelse. Kunstakademiets Gibsafstøbning af Thorvaldsens “Gratier”XII, der som forhen ommeldt, havde lidt betydeligt ved Transporten, er nu bleven fuldkomment heldigt restaureret, af den duelige Gibser, Hr. AntonettiXIII, der ogsaa har istandsat de øvrige af Akademiets Afstøbninger som vare blevne beskadigede.

[…]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 13.6.1828.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828, Kjøbenhavnsposten 13.6.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A317 Hebe skænker Herkules udødelighedens drik, Antagelig november 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia giver næring til Æskulaps slange, Antagelig november 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva giver sjæl til menneske skabt af Prometheus, 1807 - 1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis læser menneskenes gerninger højt for Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A911 Gratierne og Amor, 1817 - 1818, inv.nr. A911

Kommentarer

 1. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

 2. Jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg, og:
 3. Jf. dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot, Hovedportalen.

 4. Jf. Kunstakademiet i København.

 5. Jf. emnet Kunstakademiet, Antiksalen.

 6. Efter tegninger af arkitekt C.F. Hansen. Se også artiklen Et forslag til kongen.

 7. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 8. Den ombyggede Antiksal blev indviet 1829, sandsynligvis på akademiets fødselsdag den 31.3.

 9. Dvs. en gipsafstøbning af Parthenonfrisen fra Parthenon-templet på Akropolis i Athen udført under den græske kunstner Fidias’ (ca. 480-430 f.Kr.) vejledning. Størstedelen af den originale frise befinder sig i dag på British Museum, London.

 10. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

 11. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 12. Gratierne og Amor, gipsafstøbning, jf. A911.

 13. Den italienske hofgipser Carlo Antonetti.

Sidst opdateret 10.04.2020