The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4523 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

Kjøbenhavn

13.6.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Thorvaldsens marmorrelieffer til Christiansborg Slots facade vil nu blive støbt i gips og opsat i Kunstakademiets Antiksal, der skal undergå en omfattende restaurering. Her skal også andre nye gipsafstøbninger hen, blandt andre en kopi af Parthenonfrisen, som P.O. Brøndsted og Hermann Ernst Freund har bestilt i Paris. Gratierne og Amor, jf. A911, har taget skade under transporten Rom-Kbh og skal restaureres af gipser Carlo Antonetti.

See Original

Kjøbenhavnspostens Nyheder

[…]

De fra Rom i Aaret 1825 hidkomne fire Basreliefs i Marmor af Thorvaldsen, forestillende: Jupiter og Nemesis, Æskulap og Hygæa, Herkules og Hebe, og Prometheus og Minerva, ville nu blive opsatte paa deres Pladser paa Christiansborg Slots Facade. — Det Kgl. Kunstakademie har forinden bestilt dem afstøbte i Gibs, og disse Afstøbninger ville komme til at pryde Akademiets Figursal, som nu skal undergaae en betydelig Restauration. Foruden de sidste fra Livorno modtagne Kunstsager vil Akademiets Samling til den Tid endnu blive forøget med endeel Afstøbninger af Statuer og Basreliefs, blandt hvilke sidste den berømte Friese af Parthenon; hvilke ere bestilte i Paris af Brøndsted og Freund, og allerede besørget indpakkede til Afsendelse. Kunstakademiets Gibsafstøbning af Thorvaldsens “Gratier”, der som forhen ommeldt, havde lidt betydeligt ved Transporten, er nu bleven fuldkomment heldigt restaureret, af den duelige Gibser, Hr. Antonetti, der ogsaa har istandsat de øvrige af Akademiets Afstøbninger som vare blevne beskadigede.

[…]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 13.6.1828.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828, Kjøbenhavnsposten 13.6.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Christiansborg Palace, Great Portal · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Plaster Cast Company Antonettis Enke · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Hall of Antiquities
Persons
Carlo Antonetti · P.O. Brøndsted · Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 10.04.2020 Print