Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4522 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

Milano

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, som forestiller en nøgen mand med hat, hund og en uidentificeret genstand i venstre hånd. Muligvis gengiver seglet den scene i Odyseen, hvor Odysseus genkendes af sin hund Argos (XVII. sang v. 301-303).

11.6.1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur Monsieur Thorwaldsen &ta &ta &ta Rome.
Poststemplet “MILANO” og “16GIVGNO”.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Fra Livorno skrev ieg Dem til, kiære Thorvaldsen, og meldte Dem, hvilken behagelig og underholdende Reise Baillie og ieg havde havt til Corneto og Volterra; vi have siden den Tiid bestandig vandret omkring og ere endelig først i gaaer kommet hertil. – I Pisa saa vi det Stæd, som er bestemt for deres Basrelief; ieg foreslaaer, De skulle selv besøge det paa Deres Vei til Carrara og ieg formoder De vil finde det overmaade fordeelagtigt, i det mindste forekom det mig saa. Jeg ved aldrig, at ieg haver nydt en Reise mere end denne; Aarstiiden og Veiret har ogsaa meget biedraget hertil; fra Pisa til Lucca, Lucca=Bade – derfra over La Spezzia til Genua; denne Vei ønsker ieg De engang ville giøre – og hvorfor ei besøge Genua, naar De tage fra Carrara – vi reiste fra Genua over Corniche, som er en overmaade smuk Tour, til Nice – man kiører nesten bestandig langs med Middelhavet; fra Nice toge vi over Col de Tenda til Turin, derfra indskibede vi os og nød en meget behagelig Dags Baad=Reise langs Poen til Trino og derfra toge vi igien Post=Heste og fortsatte vores Reise hertil. Saaledes har Baillie og ieg tilbragt Tiiden; vi have ofte talt om Dem, vi haabe De er nu ei mere beskiæftiget med Prindsen og Prindsessen af Danmark, men at Jason og Venus vil snart blive afsændte til deres Bestemmelse. – Ieg havde brev fra Madame Labouchère, hun glæder sig noget utroelig til at faae Venus, og uagtet ieg ei længes efter den tilkommende Tiid i almindelighed, da den kommer hastig nok af sig selv, kan ieg ei nægte, ieg længes efter den Tiid, at ieg kan blive underretted om, at De haver skildt Dem ved disse Deres Arbeider. Ieg har allerede havt et Besøg af Roncetti; ieg sagde ham, hvor taknemlig De var ham for hans Foræring, og han var meget smigred derover – den Mand er et Genie; det er nesten Skade han er bleven ved sin Læst, thi ieg skulde troe han kunde være blevet noget ganske andet end Skoemager, havde han faaet en anden Opdragelse.
Endnu have vi ei lidt af Hede; vi gaae herfra til Sweits, hvor vi vil tilbringe den hele Sommer og giøre Fod=Reiser fra Bierg til Bierg og Dal til Dal, vores addresse bliver: Poste Restante, Yverdun en Suisse. –
Labouchère glæder sig til den Tanke, at De mueligens kommer til Engeland og at han kan giøre Deres Bekiændtskab; hans Søn har nyelig holdt en smuk Tale i Parlamentet og er en ung Mand af Smag og Talenter; han vil blive meget indtaget i Deres Venus og sørge for, at den faaer en god Plads. Baring Wahl er den Mand, som har kiøbt Deres Ganymede og han vil formodentlig skrive Dem til desangaaende.
Baillie deeltager med mig i de bedste Ønsker til Dem; vi haaber at ei megen Tiid vil forløbe, til vi sees igien. Lev vel og troe mig stedse Deres Dem hengivne
Milan 11te Juny 1828 Jørgen Knudtzon

addresse: Poste Restante, Yverdun en Suisse

Arkivplacering
m13 1828, nr. 64
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 42 og 44.

Sidst opdateret 18.08.2014 Print