11.6.1828

Afsender

Jørgen Knudtzon

Afsendersted

Milano

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, som forestiller en nøgen mand med hat, hund og en uidentificeret genstand i venstre hånd. Muligvis gengiver seglet den scene i Odyseen, hvor Odysseus genkendes af sin hund Argos (XVII. sang v. 301-303).

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur Monsieur Thorwaldsen &ta &ta &ta Rome.
Poststemplet “MILANO” og “16GIVGNO”.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Fra Livorno skrev ieg Dem tilI, kiære Thorvaldsen, og meldte Dem, hvilken behagelig og underholdende Reise BaillieII og ieg havde havt til Corneto og Volterra;III vi have siden den Tiid bestandig vandret omkring og ere endelig først i gaaer kommet hertil. – I Pisa saa vi det Stæd, som er bestemt for deres Basrelief;IV ieg foreslaaer, De skulle selv besøge det paa Deres Vei til CarraraV og ieg formoder De vil finde det overmaade fordeelagtigt, i det mindste forekom det mig saa. Jeg ved aldrig, at ieg haver nydt en Reise mere end denne; Aarstiiden og Veiret har ogsaa meget biedraget hertil; fra Pisa til Lucca, Lucca=BadeVI – derfra over La SpezziaVII til Genua;VIII denne Vei ønsker ieg De engang ville giøre – og hvorfor ei besøge Genua, naar De tage fra Carrara – vi reiste fra Genua over Corniche, som er en overmaade smuk Tour, til Nice – man kiører nesten bestandig langs med Middelhavet; fra Nice toge vi over Col de TendaIX til TurinX, derfra indskibede vi os og nød en meget behagelig Dags Baad=Reise langs Poen til Trino og derfra toge vi igien Post=Heste og fortsatte vores Reise hertil. Saaledes har Baillie og ieg tilbragt Tiiden; vi have ofte talt om Dem, vi haabe De er nu ei mere beskiæftiget med Prindsen og Prindsessen af Danmark, men at Jason og Venus vil snart blive afsændte til deres Bestemmelse. – Ieg havde brev fra Madame Labouchère, hun glæder sig noget utroelig til at faae Venus, og uagtet ieg ei længes efter den tilkommende Tiid i almindelighed, da den kommer hastig nok af sig selv, kan ieg ei nægte, ieg længes efter den Tiid, at ieg kan blive underretted om, at De haver skildt Dem ved disse Deres Arbeider. Ieg har allerede havt et Besøg af Roncetti;XI ieg sagde ham, hvor taknemlig De var ham for hans ForæringXII, og han var meget smigred derover – den Mand er et Genie; det er nesten Skade han er bleven ved sin Læst, thi ieg skulde troe han kunde være blevet noget ganske andet end Skoemager, havde han faaet en anden Opdragelse.
Endnu have vi ei lidt af Hede; vi gaae herfra til SweitsXIII, hvor vi vil tilbringe den hele Sommer og giøre Fod=Reiser fra Bierg til Bierg og Dal til Dal, vores addresse bliver: Poste Restante, Yverdun en Suisse. –
Labouchère glæder sig til den Tanke, at De mueligens kommer til Engeland og at han kan giøre Deres Bekiændtskab; hans Søn har nyelig holdt en smuk Tale i Parlamentet og er en ung Mand af Smag og Talenter; han vil blive meget indtaget i Deres Venus og sørge for, at den faaer en god Plads. Baring Wahl er den Mand, som har kiøbt Deres Ganymede og han vil formodentlig skrive Dem til desangaaende.
Baillie deeltager med mig i de bedste Ønsker til Dem; vi haaber at ei megen Tiid vil forløbe, til vi sees igien. Lev vel og troe mig stedse Deres Dem hengivne
Milan 11te Juny 1828 Jørgen Knudtzon

addresse: Poste Restante, Yverdun en Suisse

Arkivplacering

m13 1828, nr. 64

Andre referencer

Kommentarer

 1. Se Knudtzon brev af 14.5.1828.

 2. Den britiske rigmand og kunstsamler Alexander Baillie.

 3. Corneto hedder i dag Tarquinia efter dens antikke navn Tarquinii. Byen hed frem til 1922 Corneto, hvorfor Knudtzon anvender dette navn i brevet.
  I brev af 14.5.1828 beskriver Knudtzon rejsen og de arkæologiske udgravninger af bl.a. antikke etruskiske gravsteder og romerske bade, som han og Alexander Baillie besøgte i Tarquinia og Volterra

 4. Knudtzon refererer her til Thorvaldsens relief Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, jf. A613, som Thorvaldsen fik bestilling på i 1827 af borgere i Pisa. Monumentet over den italienske øjenlæge Andrea Vaccà Berlinghieri stod færdigt i marmor i 1829 og blev afsløret året efter på Campo Santo i Pisa. Knudtzon har antagelig hørt om denne bestilling under sit besøg hos Thorvaldsen i Rom inden han og Bailllies afrejse sommeren 1828.
  For mere om denne bestilling, se brevkorrespondance mellem Thorvaldsen og den italienske jurist Giovanni Domenico Anguillesi, der fungerede som sekretær for bestillingen af relieffet.

 5. Byen Carrara er kendt for sine marmorbrud, som Thorvaldsen besøgte flere gange bl.a. for at udvælge marmor eller tilse værker under udhugning.

 6. Angiveligt Bagni di Lucca, en by nær Lucca, der er kendt for sine termiske kilder og bade.

 7. Dvs. La Spezia.

 8. Dvs. Genova.

 9. Col de Tenda er et bjergpas mellem Frankrig og Italien.

 10. Dvs. Torino.

 11. Den italienske skomager Anselmo Ronchetti.

 12. Som anerkendt skomager udførte og forærede Anselmo Roncehetti sko og støvler til Thorvaldsen, som udtryk for sit venskab. Thorvaldsen mødte Roncehetti i 1819 i Milano, da Thorvaldsen gjorde ophold i byen på sin rejse mod Danmark.

 13. Dvs. Schweiz.

Sidst opdateret 18.08.2014