Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2997 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN 15.3.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsen arbeider nu paa et Mindesmærke for Seierherren ved Leipzig og Paris, Feltmarskallen Fyrsten af Schwarzenberg. Feltherren staaer paa en Piedestal, hvorpaa i Basrelief er anbragt hans Triumphindtog i Leipzig. Paa begge Sider staae tvende allegoriske qvindelige Figurer: Nemesis og Freden; paa de tre Trin af Piedestallen hviler en Løve. ‒

Generel kommentar

Denne notits udkom i Literatur-, Kunst- og Theater-Blad d. 15.3.1822, 2. årgang, no. 11.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1822, Litteratur-, Kunst- 15.3.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 15.08.2014 Print