15.3.1822

Afsender

NN

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Thorvaldsen arbeider nu paa et Mindesmærke for Seierherren ved Leipzig og Paris, Feltmarskallen Fyrsten af Schwarzenberg. Feltherren staaer paa en Piedestal, hvorpaa i Basrelief er anbragt hans Triumphindtog i Leipzig. Paa begge Sider staae tvende allegoriske qvindelige Figurer: Nemesis og Freden; paa de tre Trin af Piedestallen hviler en Løve. ‒

Generel kommentar

Denne notits udkom i Literatur-, Kunst- og Theater-Blad d. 15.3.1822, 2. årgang, no. 11.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1822, Litteratur-, Kunst- 15.3.

Personer

Værker

A120 Monument over Karl Philipp von Schwarzenberg, 1821, inv.nr. A120
A121 Liggende løve, Tidligst maj 1825, inv.nr. A121

Sidst opdateret 15.08.2014