The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2997 of 10246
Sender Date Recipient
NN 15.3.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsen arbeider nu paa et Mindesmærke for Seierherren ved Leipzig og Paris, Feltmarskallen Fyrsten af Schwarzenberg. Feltherren staaer paa en Piedestal, hvorpaa i Basrelief er anbragt hans Triumphindtog i Leipzig. Paa begge Sider staae tvende allegoriske qvindelige Figurer: Nemesis og Freden; paa de tre Trin af Piedestallen hviler en Løve. ‒

General Comment

Denne notits udkom i Literatur-, Kunst- og Theater-Blad d. 15.3.1822, 2. årgang, no. 11.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1822, Litteratur-, Kunst- 15.3.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 15.08.2014 Print