15.3.1822

Sender

NN

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

Thorvaldsen arbeider nu paa et Mindesmærke for Seierherren ved Leipzig og Paris, Feltmarskallen Fyrsten af Schwarzenberg. Feltherren staaer paa en Piedestal, hvorpaa i Basrelief er anbragt hans Triumphindtog i Leipzig. Paa begge Sider staae tvende allegoriske qvindelige Figurer: Nemesis og Freden; paa de tre Trin af Piedestallen hviler en Løve. ‒

General Comment

Denne notits udkom i Literatur-, Kunst- og Theater-Blad d. 15.3.1822, 2. årgang, no. 11.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1822, Litteratur-, Kunst- 15.3.

Persons

Works

A120 Monument over Karl Philipp von Schwarzenberg, 1821, inv.nr. A120
A121 Liggende løve, Tidligst maj 1825, inv.nr. A121

Last updated 15.08.2014