Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2404 af 10247
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Fyens Stiftstidende 26.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Ved det Diner, som gaves Thorvaldsen paa den Kongel. Skydebane den 16 Octbr. (see No. 139) holdtes en Tale af Prof. Øhlenschlæger, og Sangene, som bleve afsjungne, vare forfattede af Professor Finn Magnussen, Professor Øhlenschlæger, Kand. Wilster o. fl. Om Thorvaldsen og hans Konst indeholder Skilderiet et læseværdigt Stykke, hvori gives et kort Begreb om den mekaniske Deel af Billed huggerkonsten. Selv giver Thorvaldsen sig kun af med Modelleringen, som er Hovedsagen; Udhugningen i Marmor overlader han til de egentlige Steenarbeidere. I hans Værksted arbeide daglig 15 Mennesker. Til hans store Hotel i Rom vil han endnu lade bygge en Fløi, der skal tjene til et Magazin for hans Konstværker.

Generel kommentar

Denne notits udkom i Fyens Stifts d. 26.10.1819, 48. årgang, no. 143.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819, Fyns Stifts 26.10.
Emneord
Danmarksopholdet 1819-20 · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værkstedspraksis
Personer
Finnur Magnússon · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen · Christian Wilster
Sidst opdateret 06.05.2015 Print