26.10.1819

Afsender

Redaktørerne ved Fyens Stiftstidende

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Ved det Diner, som gaves Thorvaldsen paa den Kongel. Skydebane den 16 Octbr.I (see No. 139) holdtes en Tale af Prof. Øhlenschlæger, og Sangene, som bleve afsjungne, vare forfattede af Professor Finn Magnussen, Professor Øhlenschlæger, Kand. Wilster o. fl. Om Thorvaldsen og hans Konst indeholder Skilderiet et læseværdigt Stykke, hvori gives et kort Begreb om den mekaniske Deel af Billed huggerkonsten. Selv giver Thorvaldsen sig kun af med Modelleringen, som er Hovedsagen; Udhugningen i Marmor overlader han til de egentlige Steenarbeidere. I hans Værksted arbeide daglig 15 Mennesker. Til hans store Hotel i Rom vil han endnu lade bygge en Fløi, der skal tjene til et Magazin for hans Konstværker.

Generel kommentar

Denne notits udkom i Fyens Stifts d. 26.10.1819, 48. årgang, no. 143.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819, Fyns Stifts 26.10.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Læs mere om festen her.

Sidst opdateret 06.05.2015