The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2404 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fyens Stiftstidende 26.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Ved det Diner, som gaves Thorvaldsen paa den Kongel. Skydebane den 16 Octbr. (see No. 139) holdtes en Tale af Prof. Øhlenschlæger, og Sangene, som bleve afsjungne, vare forfattede af Professor Finn Magnussen, Professor Øhlenschlæger, Kand. Wilster o. fl. Om Thorvaldsen og hans Konst indeholder Skilderiet et læseværdigt Stykke, hvori gives et kort Begreb om den mekaniske Deel af Billed huggerkonsten. Selv giver Thorvaldsen sig kun af med Modelleringen, som er Hovedsagen; Udhugningen i Marmor overlader han til de egentlige Steenarbeidere. I hans Værksted arbeide daglig 15 Mennesker. Til hans store Hotel i Rom vil han endnu lade bygge en Fløi, der skal tjene til et Magazin for hans Konstværker.

General Comment

Denne notits udkom i Fyens Stifts d. 26.10.1819, 48. årgang, no. 143.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819, Fyns Stifts 26.10.
Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20 · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Workshop Practice
Persons
Finnur Magnússon · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen · Christian Wilster
Last updated 06.05.2015 Print