26.10.1819

Sender

Redaktørerne ved Fyens Stiftstidende

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Ved det Diner, som gaves Thorvaldsen paa den Kongel. Skydebane den 16 Octbr.I (see No. 139) holdtes en Tale af Prof. Øhlenschlæger, og Sangene, som bleve afsjungne, vare forfattede af Professor Finn Magnussen, Professor Øhlenschlæger, Kand. Wilster o. fl. Om Thorvaldsen og hans Konst indeholder Skilderiet et læseværdigt Stykke, hvori gives et kort Begreb om den mekaniske Deel af Billed huggerkonsten. Selv giver Thorvaldsen sig kun af med Modelleringen, som er Hovedsagen; Udhugningen i Marmor overlader han til de egentlige Steenarbeidere. I hans Værksted arbeide daglig 15 Mennesker. Til hans store Hotel i Rom vil han endnu lade bygge en Fløi, der skal tjene til et Magazin for hans Konstværker.

General Comment

Denne notits udkom i Fyens Stifts d. 26.10.1819, 48. årgang, no. 143.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819, Fyns Stifts 26.10.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Læs mere om festen her.

Last updated 06.05.2015