Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7613 af 10239
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

17.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Program.

 1. Baadene passere ud igennem Bommen under Nationalflag, uden Musik, og roe saa langsomt, at alle kunne følge med.
 2. Stadsflagene Heises og Musikken stemmer i, saasnart Baadene ere ordnede udenfor Bommen.
 3. Under Fregatten gives 3 Gange Hurra. Derefter standser Musikken og almindelig Stilhed iagttages.
 4. Baadene ordne sig i en Halvkreds ved Styrbord, saaledes, at de decorerede Baade ligge foran og Musikbaadene samlede bagved.
 5. Musikken istemmer Melodien: „Vi Søemænd giør ei mange Ord.” Ved første Repetition begynder Sangen.
 6. Efter Sangen følger: Thorvaldsen leve! med 3 Gange Hurra.
 7. Skeer der et Ophold, inden Thorvaldsen forlader Fregatten, musiceres i Mellemtiden.
 8. Naar han stiger fra Borde og har taget Sæde i Chaluppen bringes Fregatten Rota et Hurra.
 9. Derefter bringes Fregattens Chef et: Længe leve!
 10. Endelig et Hurra for Fregattens Besætning.
 11. Under Tilbagetoget musiceres.
 12. Under Tilbagetoget iagttages saameget som muligt, at den Chaluppe, hvori Thorvaldsen befinder sig, paa begge Sider og bagved i behørig Afstand fra hinanden omgives af de decorerede Baade.
 13. Naar Thorvaldsen stiger iland paa Toldboden bringes ham tre Gange Hurra.
Generel kommentar

Dette program udkom i et trykt hæfte.

Arkivplacering
M17,40 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Emneord
Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 22.09.2014 Print