Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1240 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

8.4.1813 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dette udkast, men det er en tidligere version af en passage i et andet brevudkast af 8.4.1813 til Slotsbygningskommissionen og er derfor dateret samtidigt.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Havde Tabet været midlertidigt skulde jeg aldrig have nævnet det. Jeg tør sige at jeg er for lidet interesseret [XXXXXXX] til at berøre en saa ubetydelig Gienstand.; Men da Academiets Statutter ikkun tilstaaer høist eet Aars Fraværelse for dets Medlemmer, og derimod under længere Ophold det fraværende Medlem under længere Ophold taber Post og Gage, – vilde dette Tab altsaa for mig blive uundgaaeligt da jeg umueligen i eet Aar kan være tilbage naar jeg forlader Rom gaae til khvn [XXXX XXX] for at virke i Fædrelandet. – Commissionen vil altsaa let begribe hvor vigtig denne Sag maae være mig, og at jeg ikke med Ligegyldighed kan underkaste mig et saadant Tab der især vilde blive følelig naar jeg efter flere Aars Forløb, efterat have fuldført hvad [XXXXX] Arbeide man i Khvn maatte behage at overdrage mig, vendte tilbage til Rom for bestandig; hvor jeg da under fleere Aars Fraværelse var sadt ud af min private Praxi[s] og saa at sige maatte begy[nde] for fra

Generel kommentar

Dette brevudkast er en tidligere version af en passage i et brev af 8.4.1813 til Slotsbygningskommissionen. Der findes yderligere to udkast: Et med flere passager, men lige så fragmentarisk som nærværende, og et andet som i højere grad ligner et færdigt brev.


Udkastet er skrevet bag på en af Thorvaldsens tegninger, C24r.

Arkivplacering
C24v
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Peder Malling
Emneord
Danmarksopholdet 1819-20 · Opfordringer til at komme til Danmark (indtil 1819)
Værker
Sidst opdateret 07.10.2014 Print