Tidligst 13.1.1842, før 1.2.1842

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et ufuldstændigt brevudkast.

Dating based on

Brevudkastet er ikke dateret. Det er et svar på brev af 23.12.1841, der blev afleveret til Thorvaldsen af Ludvig Müller efter dennes ankomst til Rom den 13.1.1842. Det er skrevet før den tyske prinsesse Luise von Mecklenburg-Strelitz døde den 1.2.1842.

Abstract

First draft of the letter dated 15.2.1842.

Document

Aller Naadiste Konge
Jeg tager meg den underdanige Frihed at melde Deres Majestæt at vi ere Lykkelige ankommen hertil Rom, Hvor jeg har fundet alt ved det gamle, Jeg takker Deres majestædt
for Deres naadige SkrivelseI som jeg modtog med megen Glæde

Oversættelse af dokument

Most Gracious King,
I take the humble liberty to inform Your Majesty that we have happily arrived here in Rome, where I found everything as before. I thank Your Majesty for your gracious letter which I received with great pleasure


[Translated by Karen Husum]

General Comment

There exist six drafts of the final letter dated 15.2.1842 (read more about Thorvaldsen’s writing difficulties in the article Thorvaldsen’s Letter Writing Process):
 

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

m35 I, nr. 9a

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Cf. letter dated 23.12.1841 from Christian 8. to Thorvaldsen.

Last updated 26.06.2017