The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2964 of 10246
Sender Date Recipient
Thomas I. Cornelissen [+]

Sender’s Location

Marseille

Information on sender

Rester af forsegling samt flere utydelige poststempler på brevets udskriftside: 2[4?]GEN[NAIO?] / MARSEILLE[?] / NIZ[XXXXXXX] / C . F . 2 . [XX]

10.1.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur, / Alberte Thorwaldsen / scultore / à / Rome

Abstract

Cornelissen encloses a bill of lading for a parcel sent from Hans Knudtzon & Co. in Trondheim.

See Original

Marseille 10de. Janua: 1822.

Herr. A. Thorwaldsen i Rome,
Min Herre, ieg har den forenuelse, at tilsende Dem et Conosement, over en liden Paque, som ieg har modtaget i Tronhjem, af Mine Rehdere deHerre Hans Knudtzon & Comp, Paquen har ieg leveret til deHerr. Roux frères, som har lovet at besørge samme,

Erbødigst
Thomas I. Cornelissen.

General Comment

Brevet her er antagelig følgebrevet til et konnossement, der ikke er kendt.
Det er dog uklart, hvorvidt Thorvaldsen modtog det omtalte konnossement og dermed pakken. I 1824, to år efter dette brev, spurgte Jørgen Knudtzon i brev af 15.9.1824, om Thorvaldsen havde modtaget en pakke indeholdende arbejdsredskaber, som var blevet sendt til Marseille for videre forsendelse nogle år i forvejen. Det passer med 1822, hvor følgebrevet her er dateret. Allerede 24.9.1824 skrev Knudtzon igen til Thorvaldsen og medsendte konnossementet fra 1822, som han netop havde fået sendt retur. Thorvaldsen kan derfor først efter modtagelsen af Knudtzons brev af 24.9.1824 have efterspurgt og muligvis modtaget pakken.

Archival Reference
m7 1822, nr. 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Other
Last updated 02.09.2014 Print