Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2964 af 10246
Afsender Dato Modtager
Thomas I. Cornelissen [+]

Afsendersted

Marseille

Afsenderinfo

Rester af forsegling samt flere utydelige poststempler på brevets udskriftside: 2[4?]GEN[NAIO?] / MARSEILLE[?] / NIZ[XXXXXXX] / C . F . 2 . [XX]

10.1.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur, / Alberte Thorwaldsen / scultore / à / Rome

Resumé

Cornelissen vedsender et konnossement tilknyttet en pakke sendt fra Hans Knudtzon & co i Trondheim.

Se original

Marseille 10de. Janua: 1822.

Herr. A. Thorwaldsen i Rome,
Min Herre, ieg har den forenuelse, at tilsende Dem et Conosement, over en liden Paque, som ieg har modtaget i Tronhjem, af Mine Rehdere deHerre Hans Knudtzon & Comp, Paquen har ieg leveret til deHerr. Roux frères, som har lovet at besørge samme,

Erbødigst
Thomas I. Cornelissen.

Generel kommentar

Brevet her er antagelig følgebrevet til et konnossement, der ikke er kendt.
Det er dog uklart, hvorvidt Thorvaldsen modtog det omtalte konnossement og dermed pakken. I 1824, to år efter dette brev, spurgte Jørgen Knudtzon i brev af 15.9.1824, om Thorvaldsen havde modtaget en pakke indeholdende arbejdsredskaber, som var blevet sendt til Marseille for videre forsendelse nogle år i forvejen. Det passer med 1822, hvor følgebrevet her er dateret. Allerede 24.9.1824 skrev Knudtzon igen til Thorvaldsen og medsendte konnossementet fra 1822, som han netop havde fået sendt retur. Thorvaldsen kan derfor først efter modtagelsen af Knudtzons brev af 24.9.1824 have efterspurgt og muligvis modtaget pakken.

Arkivplacering
m7 1822, nr. 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Gaver til Thorvaldsen, andet
Sidst opdateret 02.09.2014 Print