Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2963 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Firenze

9.1.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Hermann Ernst Freund [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[...] Nu kommer nogle Erindringspunkter og Commissioner som ieg veed Du af Godhed for mig udretter – Thorvaldsens Buste vil Du have i Erindring [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,105
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Sidst opdateret 15.02.2012 Print