The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2963 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Firenze

9.1.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Hermann Ernst Freund [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[...] Nu kommer nogle Erindringspunkter og Commissioner som ieg veed Du af Godhed for mig udretter – Thorvaldsens Buste vil Du have i Erindring [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,105
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Last updated 15.02.2012 Print