The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 182 of 10318
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

Antagelig efter 1800 [+]

Dating based on

Brevfragmentet er udateret.

NN [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Land da det hv[æ]...
elle meget sver volum jeg har sendt
fire saadanne Fagder over Land til
Rusland og som [er] vel [ankomnde]
man har bedt mig at
sende det øvrige paa samme maade
saa jeg der af sl[u]tter det ikke kan
komme saa h[ui]dt i Presen.

Archival Reference
m35 I, nr. 19
Last updated 10.05.2011 Print