No. 183 of 10318
Sender Date Recipient
NN Efter 1800 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hvad Tankens Kraft har først udfundet,
Hvad siden rastløs Flid udgrundet
Hvad opført er af travle Hænder
Dog først den skjønne Kunst fuldender
Dens Blik igjennem Mulmet trænger
Og Formens haarde Skal den sprænger
Den skuer Aanden i det Hele
Og Livets Marmor selv besjæler.

Archival Reference
m35 III, nr. 5
Last updated 10.05.2011 Print